lunes, 20 de enero de 2014

DEU

DEU
Són deu, i no em refereixo al Déu celestial, sinó al nombre de mocions.
Deu són les mocions que s’han presentat al Ple del nostre Ajuntament per abordar i intentar solucionar el greu problema de l’habitatge a la nostra ciutat. Des de propostes com la de modificar la Llei Hipotecària per evitar els desnonaments, demanar als bancs que apliquin moratòries, que l’Ajuntament incrementi les ajudes per a lloguer, la creació d’oficines de mediació entre entitats financeres i afectats per les hipoteques, la paralització de desnonaments, demanar la dació en pagament... Moltes d’aquestes mocions s’han aprovat; algunes, no només per l’oposició sinó també per tots els grups municipals, inclòs el govern.
Ara bé, què ha fet el nostre govern amb aquests acords i compromisos?
Proposo a tots els que es trobin amb problemes perquè no poden pagar la hipoteca o no poden pagar el lloguer; als que han aconseguit, gràcies a la PAH, la dació en pagament i la condonació del deute amb el banc; als que no poden pagar els rebuts de la llum, el gas, l’aigua... que passin per l’Ajuntament. Si aconsegueixen ser atesos (i no és culpa dels treballadors i treballadores que fan més del que poden), el més fàcil és que els derivin a un altre despatx. Encara que sigui el que els ha d’atendre, el més que possible és que els donin hora per a un altre dia.
A Badalona hi ha tot tipus de serveis: el SOD, el SIJ, Ofideute, Habitatge, S. Socials... Cadascun té una funció i, encara que la problemàtica sigui comuna a tots ells, no hi ha cap coordinació entre ells. És més, els responsables polítics són diferents. Conclusió: és gràcies a la diligència i el compromís dels treballadors i treballadores que es resolem alguns dels molts problemes existents a Badalona.

L’alcalde Garcia Albiol (PP), malgrat els acords del Ple municipal, ni té interès ni vol solucionar cap dels problemes. Com el seu cap i president del govern espanyol, fa com si les coses no anés amb ells i no tingué cap responsabilitat. Això sí, no té cap vergonya d’atribuir-se els bons resultats de les accions de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH).
Ara la PAH ha demanat una reunió urgent amb tots els grups municipals i també amb el govern. Tenen previst presentar una nova moció que, entre altres coses, demana “actuacions per part del Govern local que possibilitin l’accés a l’habitatge digne de tots aquells ciutadans que se’n veuen exclosos” ja que , segon estableix l’article 41 de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya, la funció principal de l’habitatge ha de ser l’ocupació i considera “ com a utilització anòmala d’un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada”. Per això, la PAH també demana imposar multes a les entitats financeres propietàries d’habitatges buits. En definitiva, la PAH vol que no hi hagi “cases sense gent i gent sense casa”.


Pedro Jesús Fernández

No hay comentarios:

Publicar un comentario