viernes, 14 de diciembre de 2012

COMISSIÓ MUNICIPAL DE L'HABITATGE

Avui (dia 14 de desembre) a les 8 del matí s'ha reunit la comissió municipal de l'habitatge. aquí teniu uns apunts extrets d'aquesta trobada:


APUNTS DE LA REUNIÓ DEL C.M. d’HABITATGE
 1. Cal buscar l’eficàcia i l’eficiència. Per això s’han d’unificar els serveis i optimitzar els recursos. Si aconseguim centralitzar els serveis evitarem la confusió actual i podrem atendre millor als usuaris d’aquest servei i evitar les duplicitats.
 2. Prevenció i mediació. Abans de qualsevol desnonament, mitjançar i trobar una solució per evitar que cap persona es trobi al carrer i hipotecat de per vida. Stop desnonament a Badalona.
 3. S’impulsarà la intermediació com formula de resolució de conflictes. A més a més de la dació en pago s’ha de possibilitar el manteniment de l’habitatge, per part de la persona o nucli familiar, amb un lloguer social.
 4. Funció social de l’habitatge. Orientar, motivar, incentivar… a les entitats financeres per que entenguin que si tenen habitatges vuits, aquests han de poder estar a disposició de l’Administració per llogar-los amb preus socials.
 5. Davant l’Estat d’emergència social en el que ens trobem, cal la implicació i la col·laboració de tothom per posar fi a aquesta situació.
 6. Ajuntament, jutges, advocats, organitzacions socials i PAH ens hem de comprometre a treballar plegats per que a Badalona no hi hagi cap desnonament i cap persona al carrer. Hem de treballar per garantir el dret a un habitatge digne.
 7. La propera trobada de la subcomissió creada, presentarem tot un seguit de propostes per avançar en aquesta direcció.
 8. No acceptem que el Govern es gasti milions per rescatar bancs i cap per rescatar a les persones. Mai una casa ha de valer més que una vida.
 9. Hem d’aconseguir canviar la llei hipotecaria, centenària i que el Tribunal de Justícia de la UE qualifica com il·legal i contraria al dret comunitari.
 10. Valorem positivament la trobada d’avui i la voluntat manifestada per tots els presents per treballar en buscar solucions, encara que s’ha d’avançar en la concreció de les mesures a aplicar.
Badalona, 14 de desembre de 2012 jueves, 22 de noviembre de 2012

ENTREGA DE 15 ALEGACIONES Y SEGUIMOS..

El pasado lunes día 19, la PAH de Badalona nos reunimos en la Plaça de la Vila junto a una trentena de afectados y afectadas por la hipoteca y entregamos unas 15 alegaciones para que se paralizaran los procesos judiciales, en los diferentes juzgados de Badalona.
A lo largo de las próximas semanas, seguiremos entregando este modelo de escrito, en los juzgados (no tod@s pudimos entregarlo, ya que la persona/s que lo entrega ha de tener un proceso judicial abierto)

Os dejamos el link para que podáis descargar el documento y llevarlo a los juzgados.
¡¡¡¡SÍ SE PUEDE!!!!!!

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/11/13/mientras-pp-y-psoe-dilatan-la-posibilidad-de-acabar-con-los-desahucios-la-pah-actua-solicitud-suspension-ejecucion-hipotecaria/

http://www.badanotis.com/noticia.php?n=5123

miércoles, 26 de septiembre de 2012

ILP CALENDARIO DE RECOGIDA DE FIRMAS

ILP CALENDARIO DE RECOGIDA DE FIRMAS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012

Sábado 29 de Septiembre. Encantes de la Salut (Centre Comercial Màgic) 11:00h

Sábado 6 de Octubre, 17:30h a 19:00h Rambla (fira de la Solidaritat)
Domingo 7 de Octubre 11:00h-13:00h Rambla (fira de la Solidaritat)

Sábado 13 de Octubre , Paseo marítimo (junto al Mono) 17:30h- 19:00h

Domingo 21 de Octubre, 11:00-13:00h Festa del cavall, Avd Puigfred s/n (frente escuelas Llibertat i Llongueras)OS ESPERAMOS!!!!!

Los días 9 y 10 de Octubre estaremos en la puerta de la oficina de CatalunyaCaixa ubicada en Francesc Layret (esquina Plaça de la Vila de Badalona), recogiendo firmas y pidiendo la Dación en pago de la vivienda del compañero y Amigo José Rodríguez. También intentaremos buscar soluciones a los problemas de Anass, Hicham, Esteban... y muchos otros compañer@s a los que 

CatalunyaCaixa les ha hipotecado la vida!!!!

jueves, 13 de septiembre de 2012


DESNONAMENTS

L’any 1980, en el butlletí de l’AV Sant Mori de Llefià (desembre 1980, núm. 4) a la pàgina 8 apareixia aquest escrit:
Ante la grave situación económica que padece la clase trabajadora, una nueva agresión se está llevando a cabo en numerosas barriadas de Badalona. Los grandes y medianos propietarios (de viviendas) junto con abogados antipopulares y el propio juzgado, parecen haberse puesto de acuerdo para echar a numerosas familias a la calle, sin importarles la situación de paro y necesidad económica que sufren muchas familias trabajadoras”
A continuació proposava mesures i estratègies per ajudar les famílies afectades i invitava els veïns a intervenir activament contra els desnonaments.
Han passat més de trenta anys i de nou es repeteix aquesta situació. Han canviat alguns dels protagonistes, però…
A Badalona l’atur afecta prop de 25.000 persones i moltes d’elles no poden fer front a la quota hipotecària que fa anys van subscriure amb una entitat bancària.
La solució adoptada per les entitats financeres, davant d’aquesta situació, és treure a subhasta el pis; si la subhasta queda deserta les entitats financeres es queden el pis amb un valor del 60% de la taxació. La diferència del deute que no queda cobert per aquest 60%, més interessos de demora i les costes judicials, queden com un deute viu per a la persona expropiada. És a dir, la persona no només es queda sense habitatge sinó que també ha de continuar pagant un deute que continuarà creixent fins que no sigui saldat.
El passat 10 de març va entrar en vigor el Reial decret que regula l’aplicació de refinançaments específics per a deutores sense recursos. Els beneficiaris seran “persones que es trobin en situació professional i patrimonial que els impedeixi fer front al compliment de les seves obligacions hipotecàries i a les elementals necessitats de subsistència”. L’objectiu és evitar l’exclusió social de moltes persones que tenen una quota hipotecària superior al 60% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.
Les persones que es trobin en aquesta situació podran sol·licitar la dació en pagament com a mitjà alliberador definitiu del deute i podran romandre en el seu habitatge durant d’un termini de dos anys satisfent una renda assumible.
Què fan algunes entitats bancàries davant aquesta situació?
Doncs es desfan de les hipoteques i les venen a “Fondos de Titulación de Activos” amb la qual cosa els nous propietaris de la hipoteca actuaran i reclamaran als deutors als jutjats i així podran adjudicar-se els béns de la persona afectada, de les seves famílies… En definitiva aquestes persones passen a ser proscrites i per tant perseguides per la Llei.
Per això hem de desemmascarar i denunciar l’engany dels bancs (molts dels fons estan creats pels mateixos bancs), implicar a les administracions en la defensa del dret a l’habitatge que defensa la Constitució espanyola i actuar activament i solidàriament amb totes les persones afectades per aquesta gran estafa. 

 Pedro Jesús Fernández

viernes, 7 de septiembre de 2012

EL DESNONAMENT DE L’AMIC JOSÉ

L’amic José és una de les moltes persones de Badalona que van caure a la trampa de subscriure una hipoteca amb Catalunya Caixa per les moltes facilitats i avantatges que, segons li van dir a una de les seves sucursals de la nostra ciutat, tenia aquest producte que li oferien.
Ell i la seva dona tenien feina, d’això fa mes de sis anys, i és clar, van pensar que era millor ser propietari d’un habitatge que no pagar un lloguer. Pel mateix import li oferien tenir la hipoteca, això sí, pagant durant més de trenta anys una mòdica quantitat, superior a mil euros, per amortitzar el préstec.
L’alliberació del sòl per part del govern d’Aznar, l’especulació immobiliària per part de gent poderosa sense escrúpols i la complicitat de molts governs locals, varen fer la resta.
Semblava que vivíem al país de les meravelles. Tothom tenia feina, es guanyaven bons sous i ens vam oblidar que ningú ens deixa diners a canvi de res.
Quan va esclatar la bombolla immobiliària perquè la demanda no podia assumir els milers d’habitatges que es construïen en el nostre país, els bancs varen retirar les seves “facilitats”, l’atur es va generalitzar i la pobresa es va instal·lar en molts habitatges.
L’amic José i la seva dona es van quedar sense feina. Ara bé Catalunya Caixa cada mes li passava el corresponent rebut d’amortització de la seva hipoteca.
Inicialment, pensant que la situació podria millorar, varen poder pagar. Però passaven els mesos i no només la situació no millorava sinó que cada dia era pitjor.
Els meus amics no coneixien el significat de la paraula dació, però algú els va explicar que era intentar negociar amb l’entitat bancària retornar-li l’habitatge i renunciar al que havien pagat i a la propietat del pis. A canvi l’entitat financera cancel·lava la hipoteca.
El José ho va intentar, ja que Catalunya Caixa és una de les entitats financeres que han signat el document de bones pràctiques impulsat pel govern central que si bé no obliguen els bancs a acceptar la dació, sí que aconsellen que aquests siguin sensibles amb la situació de les famílies i facilitin la solució dels problemes derivats per impagats d’hipoteques.
Abans de l’estiu semblava que aquesta seria la solució del problema de l’amic José i de moltes altres famílies de Badalona i de tot arreu. A més a més a Badalona l’alcalde va signar un conveni de col·laboració amb Catalunya Caixa i per tant hi havia, en principi, millor predisposició.
De fet l’alcalde ha fet públic en diverses ocasions que també li preocupa la situació i que no deixarà cap veí al carrer.
Encara que legal, la llei és injusta i per això no només s’ha de canviar, sinó que tots hem de treballar per evitar que cap veí nostre es trobi al carrer. I és clar, l’alcalde ha d’assumir la seva responsabilitat i el seu compromís i solucionar els problemes del nostre veí José i de moltes altres persones de la nostra ciutat en situació semblant. No és suficient amb declaracions. Cal actuar.


 Pedro Jesús Fernández

jueves, 19 de julio de 2012


El Parlament avala por unanimidad la dación en pago y la impulsa en el Congreso
18/07/2012 14:20
cleries
El Parlament ha aprobado este miércoles con el apoyo de todos los partidos presentar en la Mesa del Congreso una proposición de ley de medidas contra el sobreendeudamiento personal y familiar y de protección frente a los procesos de ejecución hipotecaria, entre las que se contempla la dación en pago.
La propuesta fue impulsada por separado por ICV-EUiA, ERC y C's, aunque finalmente se ha trabajado en una ponencia única y ha contado con aportaciones de todos los grupos y de representantes del Govern.

La norma persigue "corregir con urgencia el vacío legal" en relación al sobreendeudamiento vinculado a la vivienda habitual y se estructura en tres capítulos: medidas para evitar el sobreendeudamiento; procesos extrajudiciales como la dación en pago, y la regulación de algunas especialidades del proceso de ejecución hipotecaria de vivienda de protección pública.

El texto promueve la modificación de varios preceptos de la Ley de Enjuiciamiento civil y la derogación de un punto de la Ley Hipotecaria, y demanda un compromiso para garantizar la transparencia y la equidad de las tasaciones inmobiliarias.

Representantes de todos los grupos han celebrado el trabajo de todos para consensuar "una propuesta ambiciosa" para acercar la legislación española a la de países como Francia y Alemania, dando una segunda oportunidad a las personas que no pueden hacer frente a su deuda hipotecaria.

El diputado del PSC Roberto Labandera ha recordado que España es uno de los pocos países de Europa que no tiene una legislación contra el sobreendeudamiento, un punto que el diputado del PP Pere Calbó ha matizado señalando que con el Gobierno de Mariano Rajoy "se ha producido un salto cualitativo" en este ámbito.

Varios diputados del resto de fuerzas han subrayado que ahora es necesario que la unidad del Parlament se traslade al Congreos, y han apremiado al PSC y el PP catalán a convencer a sus compañeros en Las Cortes para que la norma salga adelante.
CRÍTICAS A RECODER

Pese a la amplitud del consenso con el que ha salido adelante la iniciativa, el debate ha contado con un episodio de discrepancias cuando el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder --responsable de la vivienda en Catalunya--, ha tomado la palabra al inicio para posicionarse sobre la ley.

Los grupos han interpretado esa intervención como una maniobra del conseller "para colgarse la medalla" de una iniciativa que partió de ICV-EUiA, ERC y C's y que ha sido elaborada por todos los grupos del Parlament.

LA PAH DE BADALONA CONSIGUE PARAR UN DOBLE DESAHUCIO EN LA COLINA


NOTA DE PRENSA
 El 18 de  julio del 2012 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Badalona (PAH-Badalona) y un grupo de algo más de 200 vecinos paralizaron la ejecución de desahucio que el Juzgado de 1ª Instancia de Badalona había ordenado sobre las dos viviendas que la familia de Rafael y Alejandra (dos núcleos familiares formados por ocho personas) tienen en el barrio de La Colina, por incomparecencia de la Comisión Judicial.Desde el Juzgado se confirma la paralización temporal de la ejecución de desahucio y se informa que deja abierta la fecha a partir del 6 de Septiembre para que la Comisión Judicial pueda presentarse a ejecutar el desahucio de estas familias. Una comisión jurídica de la PAH-Badalona se personará nuevamente en los Juzgados para denunciar y pedir la suspensión de esta práctica torticera que comienza a ser habitual en los Juzgados de Badalona para evitar la presión de la reclamación vecinal.


Debido a los intereses bancarios que ha generado el impago de las dos hipotecas la Unión de Crédito Inmobiliario (UCI) le reclama a esta familia una deuda de 385.000 € una vez ya liquidados los pisos en subasta; la PAH-Badalona iniciará medidas exigiendo la condonación de esta deuda.

Desde la PAH-Badalona creemos que el gobierno no puede permitir que una familia quede arruinada, desamparada y excluida socialmente para toda su vida, por culpa de unas hipotecas abusivas y agresivas. Ayer el Parlament de Catalunya aprobó una propuesta de ley sobre el endeudamiento para favorecer que las familias atrapadas por la hipoteca tengan una salida y evitar así que se digan dando estos casos dramáticos; todos los partidos han dado su apoyo, ahora el Congreso de los Diputados tendrá que aprobarlo.
Desde la PAH-Badalona seguiremos recogiendo firmas apoyando la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la dación en pago.

martes, 17 de julio de 2012

lunes, 16 de julio de 2012


15/7/2011


La plataforma 'Stop Desahucios' ha paralizado este viernes un desalojo contra una madre de 38 años y sus dos hijos en Badalona (Barcelona) después de una protesta vecinal que ha congregado a más de cien personas en las puertas del edificio para protestar por las medidas de los bancos ante los impagos hipotecarios.
En declaraciones a Europa Press, la afectada Raquel Tomás ha pedido que le quiten la deuda porque sino la "ahorcan de por vida". Según la mujer, quien "tiene una nomina baja no tiene salida hoy en día", y pide que le anulen la deuda que tiene contraída con la entidad bancaria para no perder el dinero de la deuda hipotecaria y además el piso.
Asimismo, Raquel Tomás se ha comprometido a "pagar un alquiler simbólico" si le dejan quedarse en el piso. Ha pedido que "la gente hable y cuente su situación sin que les de vergüenza que les desahucien". Esta mujer ha recibido tres avisos para abandonar el piso y ha presentado diversos recursos para que revisen su caso, ya que según ella "los ladrones son ellos".
Por su parte, la portavoz de 'Stop Desahucios', Adea Colau, ha exigido al Gobierno y a las entidades bancarias que tomen "medidas como la dación en pago" y que los afectados se puedan quedar de alquiler en la vivienda perdiendo la propiedad. La plataforma social también se ha felicitado por "la cantidad de asociaciones que han salido" a nivel nacional para apoyar a los afectados por impagos. La Comisión Judicial ha comunicado a la afectada que ha "aplazado" el desalojo de la vivienda, según han explicado Colau.
Decenas de personas han hecho un 'cordón humano' a las puertas de la casa para impedir el acceso, y ahora, será el juez que lleva el caso el que fije un nuevo día y hora para que la delegación judicial se desplace a certificar dicho desahucio


Impiden por segunda vez el desalojo de una anciana enferma y su hijo

 • Según la demanda la deuda asciende a 160.000 euros
Unas 200 personas, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y representantes del movimiento 'indignados', se han concentrado esta mañana frente al 257 de la avenida Marquès de Montroig de Badalona para impedir el segundo intento de desahucio de una mujer de 71 años y de hijo por impago de la hipoteca, que finalmente se ha aplazado.
El desalojo, del piso 1º 2ª, era por el impago de la hipoteca, ya que en 2009 los ingresos del hijo de la propietaria, David C., disminuyeron porque un problema de salud le impidió seguir trabajando.
Según la demanda de ejecución hipotecaria presentada por la entidad Cajasol, la deuda asciende a 160.000 euros.
David C. ha expresado hoy su satisfacción ante los medios de comunicación, después de dos horas de incertidumbre, porque "a última hora de anoche Cajasol pidió al juzgado de Badalona que aplazase el desahucio".
El hombre, que ha estado un año y medio en paro y que justamente desde principios de éste mes ha vuelto a trabajar, ha recordado que ya quisieron desahuciarles el pasado 6 de mayo, pero como entonces, la presión mediática y de la gente ha hecho que se vuelvan atrás otra vez.

'Un hito histórico'

El hijo de la propietaria de la vivienda ha añadido: "esto ha sido una victoria, un hito histórico. Por lo pronto estaremos unos días más en nuestra casa, ya que no tenemos donde ir".
Su madre, María Teresa, viuda desde hace dos años y medio y que sufre fibromialgia, al saber que se había aplazado el desahucio bajó a la calle en albornoz y aseguró a sus vecinos: "ahora me ha tocado a mí, pero otro día le tocara a otro. Por eso es muy importante la unión y el respaldo de la gente como se ha visto aquí".
Además de miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, se han concentrado frente a la vivienda vecinos, representantes de otras entidades, como la Federación de Asociaciones de Vecinos de Badalona, de Democracia Real y el candidato de ICV-EUiA al ayuntamiento de la ciudad, Carles Sagués.

8/5/2012

Evitado el desahucio de una familia en Badalona que tenía la hipoteca con Bankia

Un centenar de personas, convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, ha impedido que un matrimonio y cuatro hijos fueran expulsados de la vivienda


27/6/2012

CONSEQÜÈNCIES DE LA CRISI ECONÒMICA

Badalona evita el desahucio de dues vivendes

Una de les famílies suporta una hipoteca doble per valor de 4.000 euros

Dimecres, 27 de juny del 2012 - 17:24h.
Agències / BADALONA
Un centenar de persones convocades per la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Badalona han impedit avui el desnonament d'una família de quatre membres al barri de la Salut. Raúl i Azucena, i els seus dos fills de 4 i 6 anys, anaven a ser desnonats avui casa seva al bloc número 13 del Grup Verge de la Salut, per no haver pogut afrontar una doble hipoteca amb Banca Cívica, les quotes de la qual pujaven a 4.000 euros al mes. 
"Teníem un pis amb una hipoteca que se'ns va fer petit i vam comprar aquest, del qual ens anaven a fer fora avui, que era més gran, i que també vam hipotecar amb la mateixa entitat bancària", ha explicat a Efe Azucena Rodríguez. "L'entitat financera ens va fer durant dos anys una hipoteca pont que era de 2.200 euros mensuals, i que a l'acabar-se ens van apujar a 4.000 euros, xifra que no podíem assumir, i per això vam intentar negociar amb ells, ja que ens volien desnonar dels dos pisos", ha indicat. 


sábado, 14 de julio de 2012

CONTACTA CON NOSOTROS

PAH DE BADALONA
Asambleas todos los Jueves  de 19h a 20:30h
c/Marina 63 Badalona (cerca metro L2 Pompeu Fabra-Badalona)
Teléfono: 93 397 05 53
Fax: 93 383 28 20
e-mail: pah.favb@gmail.com
móvil: 602 305 413