viernes, 14 de diciembre de 2012

COMISSIÓ MUNICIPAL DE L'HABITATGE

Avui (dia 14 de desembre) a les 8 del matí s'ha reunit la comissió municipal de l'habitatge. aquí teniu uns apunts extrets d'aquesta trobada:


APUNTS DE LA REUNIÓ DEL C.M. d’HABITATGE
  1. Cal buscar l’eficàcia i l’eficiència. Per això s’han d’unificar els serveis i optimitzar els recursos. Si aconseguim centralitzar els serveis evitarem la confusió actual i podrem atendre millor als usuaris d’aquest servei i evitar les duplicitats.
  2. Prevenció i mediació. Abans de qualsevol desnonament, mitjançar i trobar una solució per evitar que cap persona es trobi al carrer i hipotecat de per vida. Stop desnonament a Badalona.
  3. S’impulsarà la intermediació com formula de resolució de conflictes. A més a més de la dació en pago s’ha de possibilitar el manteniment de l’habitatge, per part de la persona o nucli familiar, amb un lloguer social.
  4. Funció social de l’habitatge. Orientar, motivar, incentivar… a les entitats financeres per que entenguin que si tenen habitatges vuits, aquests han de poder estar a disposició de l’Administració per llogar-los amb preus socials.
  5. Davant l’Estat d’emergència social en el que ens trobem, cal la implicació i la col·laboració de tothom per posar fi a aquesta situació.
  6. Ajuntament, jutges, advocats, organitzacions socials i PAH ens hem de comprometre a treballar plegats per que a Badalona no hi hagi cap desnonament i cap persona al carrer. Hem de treballar per garantir el dret a un habitatge digne.
  7. La propera trobada de la subcomissió creada, presentarem tot un seguit de propostes per avançar en aquesta direcció.
  8. No acceptem que el Govern es gasti milions per rescatar bancs i cap per rescatar a les persones. Mai una casa ha de valer més que una vida.
  9. Hem d’aconseguir canviar la llei hipotecaria, centenària i que el Tribunal de Justícia de la UE qualifica com il·legal i contraria al dret comunitari.
  10. Valorem positivament la trobada d’avui i la voluntat manifestada per tots els presents per treballar en buscar solucions, encara que s’ha d’avançar en la concreció de les mesures a aplicar.
Badalona, 14 de desembre de 2012 No hay comentarios:

Publicar un comentario