martes, 13 de mayo de 2014

l'esPAHi

L’esPAHi

A Badalona moltes de les entitats que treballen sense ànim de lucre per aconseguir millorar la cohesió social i busquen la manera d’ajudar els col·lectius més vulnerables o fomentar el civisme en els nostres barris no sempre disposen de locals adequats per realitzar les seves tasques.
Per això és d’agrair que algunes d’aquestes entitats comparteixin l’espai de què disposen i diferents col·lectius puguin fer-hi les seves activitats.
La PAH, fins ara, era una d’aquestes entitats que utilitzava els locals de la FAVB i dels sindicats CCOO i UGT. Abans havia estat itinerant per diversos locals, cosa que, evidentment, en dificultava la feina.
Hem de recordar que el que fa la PAH és assessorar i acompanyar a molts dels centenars de persones que han sigut estafats per les hipoteques. I diem estafats perquè, en la majoria dels casos, els van col·locar un producte en unes condicions inassolibles i lesives quan encara l’atur no havia aparegut i tampoc s’havia generalitzat.
L’engany utilitzat per part de molts dels intermediaris financers i l’excés de confiança per part dels que només volien viure amb dignitat va portar a molts badalonins a hipotecar-se de per vida sense tenir en compte la trampa en la qual queien.

No cal ara explicar el drama i el patiment que estant vivint centenars de persones que no només no tenen feina sinó que estan sent expulsades dels seus habitatges: vides destrossades, famílies trencades, criatures sense futur... Això sí, els bancs, responsables d’aquesta estafa, han rebut més de cent mil milions d’euros del govern del PP i, al mateix temps, milers de persones han sigut desnonades dels seus habitatges per aquests mateixos bancs.Per als governs corruptes i còmplices dels poders financers el primer són els bancs, no les persones.
A Badalona s’apropa al miler de persones les que, d’una manera o altra, han estat i són ateses per la PAH. Per això era evident que aquesta entitat necessitava un nou espai.
A Lloreda hi havia un local tancat feia anys que fins aleshores havia sigut utilitzat per la vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Nova Lloreda. Doncs bé, membres de la PAH van posar-se en contacte amb aquesta associació i van aconseguir arribar a un acord per, provisionalment, utilitzar aquest local. El dilluns dia 7 d’abril es va visitar el local i després d’una neteja es va decidir celebrar l’assemblea setmanal, cada dijous, en aquest espai per poder valorar-ne les possibilitats.

Aquell mateix dijous dia 10, membres de la PAH van informar l’Ajuntament de l’ús que es faria d’aquell local municipal. Com a resposta, l’alcalde va enviar els tècnics del Servei de Disciplina i Sancions, que van obrir un expedient sancionador. Al dia següent, la reunió previament concertada entre la PAH i l’alcalde va ser suspesa a última hora, segons sembla, a causa de la utilització per part de la PAH d’aquest local buit.
Són moltes les adhesions de solidaritat que s’han rebut a la PAH. Fins i tot el pregoner de les Festes d’aquest any, el Sr. Villacampa, va intercedir per intentar convèncer a l’alcalde que s’ha de reunir amb la PAH.
El que també és cert que l’alcalde del PP continua amb la seva política de desatenció a les famílies desallotjades per les entitats financeres i ignorant els compromisos adquirits al Ple del nostre Ajuntament.
La PAH, mentrestant, continuarà atenent les persones cada dimarts i dijous en aquest nou EsPAHi. Un EsPAHi de trobada i solidaritat, un EsPAHi d’espererança.

Pedro Jesús Fernández      

martes, 6 de mayo de 2014

AVANT PROJECTE de LLEI d'IMPOSTOS DE PISOS BUITS

Fa més de cinc anys que les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya reclamem mesures d’intervenció sobre el habitatge buits, donada la situació d'emergència habitacional que es viu a Catalunya i tot l'Estat. Per això considerem un pas endavant que el Govern Català s’hagi decidit a actuar en el sentit del que ja és un veritable clam popular. Tot i això, després de gairebé sis anys de ciris econòmica, més de 50.000 execucions hipotecàries a l’Estat (entre les que Catalunya encapçala tots els rànquings amb 45 execucions hipotecàries diàries durant el 2013) i la manca de recursos públics per afrontar una situació de veritable emergència habitacional (l’habitatge social suposa un 2% del parc a tot l’Estat, mentre que a 2011 la quantitat d’habitatge buit es xifrava en un 13,7%), el Govern actua tard i de manera molt tímida.

El passat 2 de maig el Govern de la Generalitat va treure a informació pública l’avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits: 

Aquest grava els habitatges d’empreses que portin més de dos anys buits sense causa justificada, a través d’una quota progressiva de 500€, 825€ i 1.650€ en funció del nombre d’immobles que s’acumulin. Així mateix, crea un registre de pisos buits durant més de dos anys. Cinc mesos després de que la PAH posés en marxa la campanya “moció PAH” per recuperar habitatge buit en mans de les entitats financeres, una moció aprovada ja en més de 100 ajuntaments catalans.

Per això no podem deixar de denunciar que l'impost sobre habitatges buits proposat pel govern, d’una banda, per rellevants que pugin sembla pel ciutadà, les quantitats previstes són irrisòries pels grans tenedors d’habitatge desocupat (les entitats bancàries i les seves immobiliàries) el que posa en dubte la seva efectiva capacitat de mobilitzar el parc en desús. De l’altre el requisit dels dos anys de desocupació endarrereix molt el moment d’intervenció de l’administració sobre els pisos buits i deixa fora un dels grans propietaris de pisos buits: la SAREB, o el anomenat banc dolent, creada a finals de 2012. A través d’aquest projecte legislatiu la Generalitat podia avançar el moment d’intervenció sobre els pisos buits, però decideix no fer-ho i fixa el fet impositiu en el mateix moment en el que pot iniciar-se l’aplicació de la moció de la PAH,
( http://afectadosporlahipoteca.com/2014/01/20/mociones-ayuntamientos/ ). La moció de la PAH preveu la possibilitat de requerir l’ocupació del habitatge, la d’imposar-li fins a tres multes coercitives i, si es persisteix en la conducta, sancionar-la amb fins a 900.000 euros.

Així doncs, lluny d’adoptar una actitud ferma, recolzant els municipis que ja estan aplicant aquests procediments o aplicar-los per si mateixa, la Generalitat s’ha decidit per regular un tribut que li permeti actuar de manera més simbòlica que real sobre el parc en desús. Per això, des de la PAH instem a la Generalitat a que emprengui mesures més contundents a l'alçada de les circumstàncies, com ja està fent la ciutadania.


viernes, 2 de mayo de 2014

LA PAH AL PREGÓ DE LES FESTES DE MAIG

EN VILLACAMPA I LA PAH
Avui el Senyor Jordi Villacampa farà el pregó de les Festes de Maig. Segur que ens parlarà de gaudir de les nostres festes i ens convidarà a participar en tots els actes i activitats programades. No hi tenim res en contra, és bo que la gent gaudim, riem i compartim el carrer.
Dimarts passat nosaltres, la PAH, vam fer un altre pregó. Vam demanar-li al nostre alcalde que es reuneixi amb nosaltres i ens escolti. Són moltes les persones que malviuen a Badalona per culpa d’una crisi generada pels poders financers i que els governs ens la fan pagar a nosaltres, els més febles i vulnerables.
El govern del PP, amb el suport del govern de CiU, ha destinat ingents quantitats de milions d’euros per rescatar als bancs mentre que el nombre de persones que pateixin pobresa severa no deixa de créixer a la nostra ciutat i a tot arreu.
Les retallades en serveis i drets bàsics, la repressió i la corrupció… continúen sent les mesures que aquests governants prioritzen i amaguen, mentre que els desnonaments, l’atur i la manca de prestacions per la majoria de la població cada vegada estant més generalitzats.
De tot això varem parlar al Ple del nostre Ajuntament i varem demanar a l’alcalde la creació d’una Taula d’Emergència Social per abordar conjuntament els casos més greus i urgents i poder trovar conjuntament una solución a aquesta dramática situación de molts badalonins i badalonines.
L’alcalde no va voler escoltar-nos
Per això avui demanarem al Senyor Jordi Villacampa que parli amb l’alcalde del nostre oferiment i l’insti a que es reuneixi amb nosaltres. Li donarem una samarreta i, si és possible, li demanarem que se la posi durant el pregó. També en donarem als Presidents dels Grups Municipals perquè també se la posin.
Estem convençuts que comptem amb la solidaritat i la comprensió del senyor Villacampa i dels Grups Municipals. I confiem que el nostre alcalde doni la cara i es reuneix amb nosaltres per aconseguir una ciutat amb més equitat i amb més drets per a tothom. Una ciutat on puguem viure i treballar amb dignitat.
Només així podrem gaudir de les nostres tradicionals festes de maig.


Badalona, 2 de maig de 2014 


Finalment hem aconseguit el nostre objectiu.. en Jordi Villacampa s'ha fet la foto amb la PAH. La secretaria de l'Alcalde, uns moments abans del pregó,
ens ha comunicat 
que l'Alcalde 
parlarà amb la PAH desprès de les festes de Maig, malgrat que això últim no confiem gaire...

martes, 29 de abril de 2014

Intervenció de la PAH al ple municipal del 29/04/2014

Intervenció de la PAH al ple municipal del 29/04/2014


Ciutadanes i ciutadans
Senyores regidores,  senyors regidors
Senyor Alcalde
BONA TARDA A TOTHOM.

No cal que em presenti,  vosté ja sap que parlo en nom de centenars de persones que pateixen el drama dels desnonaments a la nostra ciutat, encara que  ja no ocupem diàriament  les planes  dels mitjans de comunicació
Sàpiga que cada dia centenars de persones són expulsades del seu habitatge per no poder fer front a la quota hipotecària.
Avui l’atur a la nostra ciutat afecta a més de 22.000 badalonins i badalonines.
Més de 15.000  llars pateixen pobresa energètica, centenars de persones malviuen en menys de 307 euros mensuals
Possiblement  més de 10.000 infants viuen sota el llindar de la pobresa.
Més d’un centenar de persones viuen al carrer
Sabem, també, que a Badalona hi ha prop de 10.000 habitatges buits, molts d’ells són propietat dels bancs  que han estat  rescatats amb diners públics.
Vosté  ha anunciat, al presentar la liquidació del pressupost de l’any 2013,  que aquest  s’ha tancat amb un superàvit de 16 milions d’euros.
Vosté, també, ha anunciat  que del pressupost d’inversions del 2014 es destinaran  més de 12 milions d’euros per construir una piscina. ( no podem deixar de dir que en la situació actual ens sembla escandalós)
Podríem continuar amb més dades;  dades que no són nostres  són d’organismes oficials i declaracions de vosté mateix. Com també ho són  que, vivim en una ciutat de primera.
 Ara, mirant-ho bé potser té raó: perquè Badalona SI que  és una ciutat de primera en desnonaments, de primera en pobresa, de primera en atur, de primera en desigualtats i així podríem continuar.
Això a nosaltres no ens agrada, volem una ciutat amb més equitat,  més justicia, més cohesió social, amb igualtat de drets, amb habitatge i feina per a tothom …

Dit tot això volem concretar el perquè  avui som aquí:
La moció que els grups municipals de l’oposició, a instància de la PAH, han presentat perque sigui debatuda i aprovada si s’escau, i que fa referència i insta al govern de l’Ajuntament a obrir un diàleg urgent i necessari amb la PAH per abordar conjuntament la problemàtica de l’habitatge.

Com ja sap, entre els temes que teníem previst tractar amb vosté el passat 11 d’abril  hi havia la constitució  d’una Taula d’Emergència Social,  la creació d’una bossa d’habitatge social,  la centralització dels serveis que s’ocupen dels problemes derivats de l’atur, de l’habitatge, etc.
Vosté com Alcalde no pot eludir la seva responsabilitat i ha de donar la cara.
 El seu comportament, la seva actitud davant d’ aquest realitat tant generalitzada  a la nostra ciutat  no pot continuar amagant-ho
Cal per la seva part un canvi i demanem ens escolti i poder treballar conjuntament per solucionar els problemas de milers i milers de badalonis i badalonines.
Sr. Albiol no amagui més el cap sota l’ala,. No continui amb el seu discurs mentider per tractar d’amagar aquesta realitat , no generi més confrontació ni divisió entre el veïnat . Tard o d’hora vosté serà presoner de les seves mentides.
Nosaltres continuarem treballant en defensa d’un habitatge digne per a tothom com reconeix l’estatut d’autonomia i la constitució española, entre altres moltes normatives de caràcter internacionals.
No defensem cap privilegi només volem viure amb dignitat .

Senyor Alcalde confíem en poder seure plegats i treballar per aconseguir solucionar els problemes d’habitatge i de pobresa de la nostra ciutat.


Badalona, 29 d’abril de 2014

domingo, 6 de abril de 2014

TENEMOS LOCAL NUEVO!!!

A partir de ahora nos podrás encontrar en el esPAHi: Plaza Ramon Berenguer III s/n (queda a la altura de Avenida Catalunya, 65)
lunes, 17 de marzo de 2014

LA PAH VISTITA TU BARRIO: BUFALÀ

El Dijous 20 de Març l'assemblea de la PAH de Badalona es trasllada al barri de Bufalà, l'assemblea la farem a la seu de la associació de veïns.El jueves 20 de Marzo la asamblea de la PAH de Badalona se traslada al barrio de Bufalà. La asamblea la haremos en la sede de la asociación de vecinos.
¿No sabes llegar? Te dejamos un mapa
No saps arribar? Et deixem un mapa
DESAHUCIO 19 DE MARZO

BBVA quiere desahuciar a una madre con dos hijos este próximo miércoles 19 de Marzo. No lo vamos a permitir.


BBVA vol desnonar a una mare amb els seus fills, no ho permetrem!!No saps com arribar? Aqui et deixem un mapa..
¿No sabes como llegar? aqui te dejamos un mapa