martes, 13 de mayo de 2014

l'esPAHi

L’esPAHi

A Badalona moltes de les entitats que treballen sense ànim de lucre per aconseguir millorar la cohesió social i busquen la manera d’ajudar els col·lectius més vulnerables o fomentar el civisme en els nostres barris no sempre disposen de locals adequats per realitzar les seves tasques.
Per això és d’agrair que algunes d’aquestes entitats comparteixin l’espai de què disposen i diferents col·lectius puguin fer-hi les seves activitats.
La PAH, fins ara, era una d’aquestes entitats que utilitzava els locals de la FAVB i dels sindicats CCOO i UGT. Abans havia estat itinerant per diversos locals, cosa que, evidentment, en dificultava la feina.
Hem de recordar que el que fa la PAH és assessorar i acompanyar a molts dels centenars de persones que han sigut estafats per les hipoteques. I diem estafats perquè, en la majoria dels casos, els van col·locar un producte en unes condicions inassolibles i lesives quan encara l’atur no havia aparegut i tampoc s’havia generalitzat.
L’engany utilitzat per part de molts dels intermediaris financers i l’excés de confiança per part dels que només volien viure amb dignitat va portar a molts badalonins a hipotecar-se de per vida sense tenir en compte la trampa en la qual queien.

No cal ara explicar el drama i el patiment que estant vivint centenars de persones que no només no tenen feina sinó que estan sent expulsades dels seus habitatges: vides destrossades, famílies trencades, criatures sense futur... Això sí, els bancs, responsables d’aquesta estafa, han rebut més de cent mil milions d’euros del govern del PP i, al mateix temps, milers de persones han sigut desnonades dels seus habitatges per aquests mateixos bancs.Per als governs corruptes i còmplices dels poders financers el primer són els bancs, no les persones.
A Badalona s’apropa al miler de persones les que, d’una manera o altra, han estat i són ateses per la PAH. Per això era evident que aquesta entitat necessitava un nou espai.
A Lloreda hi havia un local tancat feia anys que fins aleshores havia sigut utilitzat per la vocalia de Dones de l’Associació de Veïns de Nova Lloreda. Doncs bé, membres de la PAH van posar-se en contacte amb aquesta associació i van aconseguir arribar a un acord per, provisionalment, utilitzar aquest local. El dilluns dia 7 d’abril es va visitar el local i després d’una neteja es va decidir celebrar l’assemblea setmanal, cada dijous, en aquest espai per poder valorar-ne les possibilitats.

Aquell mateix dijous dia 10, membres de la PAH van informar l’Ajuntament de l’ús que es faria d’aquell local municipal. Com a resposta, l’alcalde va enviar els tècnics del Servei de Disciplina i Sancions, que van obrir un expedient sancionador. Al dia següent, la reunió previament concertada entre la PAH i l’alcalde va ser suspesa a última hora, segons sembla, a causa de la utilització per part de la PAH d’aquest local buit.
Són moltes les adhesions de solidaritat que s’han rebut a la PAH. Fins i tot el pregoner de les Festes d’aquest any, el Sr. Villacampa, va intercedir per intentar convèncer a l’alcalde que s’ha de reunir amb la PAH.
El que també és cert que l’alcalde del PP continua amb la seva política de desatenció a les famílies desallotjades per les entitats financeres i ignorant els compromisos adquirits al Ple del nostre Ajuntament.
La PAH, mentrestant, continuarà atenent les persones cada dimarts i dijous en aquest nou EsPAHi. Un EsPAHi de trobada i solidaritat, un EsPAHi d’espererança.

Pedro Jesús Fernández      

martes, 6 de mayo de 2014

AVANT PROJECTE de LLEI d'IMPOSTOS DE PISOS BUITS

Fa més de cinc anys que les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya reclamem mesures d’intervenció sobre el habitatge buits, donada la situació d'emergència habitacional que es viu a Catalunya i tot l'Estat. Per això considerem un pas endavant que el Govern Català s’hagi decidit a actuar en el sentit del que ja és un veritable clam popular. Tot i això, després de gairebé sis anys de ciris econòmica, més de 50.000 execucions hipotecàries a l’Estat (entre les que Catalunya encapçala tots els rànquings amb 45 execucions hipotecàries diàries durant el 2013) i la manca de recursos públics per afrontar una situació de veritable emergència habitacional (l’habitatge social suposa un 2% del parc a tot l’Estat, mentre que a 2011 la quantitat d’habitatge buit es xifrava en un 13,7%), el Govern actua tard i de manera molt tímida.

El passat 2 de maig el Govern de la Generalitat va treure a informació pública l’avantprojecte de llei de l’impost sobre els habitatges buits: 

Aquest grava els habitatges d’empreses que portin més de dos anys buits sense causa justificada, a través d’una quota progressiva de 500€, 825€ i 1.650€ en funció del nombre d’immobles que s’acumulin. Així mateix, crea un registre de pisos buits durant més de dos anys. Cinc mesos després de que la PAH posés en marxa la campanya “moció PAH” per recuperar habitatge buit en mans de les entitats financeres, una moció aprovada ja en més de 100 ajuntaments catalans.

Per això no podem deixar de denunciar que l'impost sobre habitatges buits proposat pel govern, d’una banda, per rellevants que pugin sembla pel ciutadà, les quantitats previstes són irrisòries pels grans tenedors d’habitatge desocupat (les entitats bancàries i les seves immobiliàries) el que posa en dubte la seva efectiva capacitat de mobilitzar el parc en desús. De l’altre el requisit dels dos anys de desocupació endarrereix molt el moment d’intervenció de l’administració sobre els pisos buits i deixa fora un dels grans propietaris de pisos buits: la SAREB, o el anomenat banc dolent, creada a finals de 2012. A través d’aquest projecte legislatiu la Generalitat podia avançar el moment d’intervenció sobre els pisos buits, però decideix no fer-ho i fixa el fet impositiu en el mateix moment en el que pot iniciar-se l’aplicació de la moció de la PAH,
( http://afectadosporlahipoteca.com/2014/01/20/mociones-ayuntamientos/ ). La moció de la PAH preveu la possibilitat de requerir l’ocupació del habitatge, la d’imposar-li fins a tres multes coercitives i, si es persisteix en la conducta, sancionar-la amb fins a 900.000 euros.

Així doncs, lluny d’adoptar una actitud ferma, recolzant els municipis que ja estan aplicant aquests procediments o aplicar-los per si mateixa, la Generalitat s’ha decidit per regular un tribut que li permeti actuar de manera més simbòlica que real sobre el parc en desús. Per això, des de la PAH instem a la Generalitat a que emprengui mesures més contundents a l'alçada de les circumstàncies, com ja està fent la ciutadania.


viernes, 2 de mayo de 2014

LA PAH AL PREGÓ DE LES FESTES DE MAIG

EN VILLACAMPA I LA PAH
Avui el Senyor Jordi Villacampa farà el pregó de les Festes de Maig. Segur que ens parlarà de gaudir de les nostres festes i ens convidarà a participar en tots els actes i activitats programades. No hi tenim res en contra, és bo que la gent gaudim, riem i compartim el carrer.
Dimarts passat nosaltres, la PAH, vam fer un altre pregó. Vam demanar-li al nostre alcalde que es reuneixi amb nosaltres i ens escolti. Són moltes les persones que malviuen a Badalona per culpa d’una crisi generada pels poders financers i que els governs ens la fan pagar a nosaltres, els més febles i vulnerables.
El govern del PP, amb el suport del govern de CiU, ha destinat ingents quantitats de milions d’euros per rescatar als bancs mentre que el nombre de persones que pateixin pobresa severa no deixa de créixer a la nostra ciutat i a tot arreu.
Les retallades en serveis i drets bàsics, la repressió i la corrupció… continúen sent les mesures que aquests governants prioritzen i amaguen, mentre que els desnonaments, l’atur i la manca de prestacions per la majoria de la població cada vegada estant més generalitzats.
De tot això varem parlar al Ple del nostre Ajuntament i varem demanar a l’alcalde la creació d’una Taula d’Emergència Social per abordar conjuntament els casos més greus i urgents i poder trovar conjuntament una solución a aquesta dramática situación de molts badalonins i badalonines.
L’alcalde no va voler escoltar-nos
Per això avui demanarem al Senyor Jordi Villacampa que parli amb l’alcalde del nostre oferiment i l’insti a que es reuneixi amb nosaltres. Li donarem una samarreta i, si és possible, li demanarem que se la posi durant el pregó. També en donarem als Presidents dels Grups Municipals perquè també se la posin.
Estem convençuts que comptem amb la solidaritat i la comprensió del senyor Villacampa i dels Grups Municipals. I confiem que el nostre alcalde doni la cara i es reuneix amb nosaltres per aconseguir una ciutat amb més equitat i amb més drets per a tothom. Una ciutat on puguem viure i treballar amb dignitat.
Només així podrem gaudir de les nostres tradicionals festes de maig.


Badalona, 2 de maig de 2014 


Finalment hem aconseguit el nostre objectiu.. en Jordi Villacampa s'ha fet la foto amb la PAH. La secretaria de l'Alcalde, uns moments abans del pregó,
ens ha comunicat 
que l'Alcalde 
parlarà amb la PAH desprès de les festes de Maig, malgrat que això últim no confiem gaire...

martes, 29 de abril de 2014

Intervenció de la PAH al ple municipal del 29/04/2014

Intervenció de la PAH al ple municipal del 29/04/2014


Ciutadanes i ciutadans
Senyores regidores,  senyors regidors
Senyor Alcalde
BONA TARDA A TOTHOM.

No cal que em presenti,  vosté ja sap que parlo en nom de centenars de persones que pateixen el drama dels desnonaments a la nostra ciutat, encara que  ja no ocupem diàriament  les planes  dels mitjans de comunicació
Sàpiga que cada dia centenars de persones són expulsades del seu habitatge per no poder fer front a la quota hipotecària.
Avui l’atur a la nostra ciutat afecta a més de 22.000 badalonins i badalonines.
Més de 15.000  llars pateixen pobresa energètica, centenars de persones malviuen en menys de 307 euros mensuals
Possiblement  més de 10.000 infants viuen sota el llindar de la pobresa.
Més d’un centenar de persones viuen al carrer
Sabem, també, que a Badalona hi ha prop de 10.000 habitatges buits, molts d’ells són propietat dels bancs  que han estat  rescatats amb diners públics.
Vosté  ha anunciat, al presentar la liquidació del pressupost de l’any 2013,  que aquest  s’ha tancat amb un superàvit de 16 milions d’euros.
Vosté, també, ha anunciat  que del pressupost d’inversions del 2014 es destinaran  més de 12 milions d’euros per construir una piscina. ( no podem deixar de dir que en la situació actual ens sembla escandalós)
Podríem continuar amb més dades;  dades que no són nostres  són d’organismes oficials i declaracions de vosté mateix. Com també ho són  que, vivim en una ciutat de primera.
 Ara, mirant-ho bé potser té raó: perquè Badalona SI que  és una ciutat de primera en desnonaments, de primera en pobresa, de primera en atur, de primera en desigualtats i així podríem continuar.
Això a nosaltres no ens agrada, volem una ciutat amb més equitat,  més justicia, més cohesió social, amb igualtat de drets, amb habitatge i feina per a tothom …

Dit tot això volem concretar el perquè  avui som aquí:
La moció que els grups municipals de l’oposició, a instància de la PAH, han presentat perque sigui debatuda i aprovada si s’escau, i que fa referència i insta al govern de l’Ajuntament a obrir un diàleg urgent i necessari amb la PAH per abordar conjuntament la problemàtica de l’habitatge.

Com ja sap, entre els temes que teníem previst tractar amb vosté el passat 11 d’abril  hi havia la constitució  d’una Taula d’Emergència Social,  la creació d’una bossa d’habitatge social,  la centralització dels serveis que s’ocupen dels problemes derivats de l’atur, de l’habitatge, etc.
Vosté com Alcalde no pot eludir la seva responsabilitat i ha de donar la cara.
 El seu comportament, la seva actitud davant d’ aquest realitat tant generalitzada  a la nostra ciutat  no pot continuar amagant-ho
Cal per la seva part un canvi i demanem ens escolti i poder treballar conjuntament per solucionar els problemas de milers i milers de badalonis i badalonines.
Sr. Albiol no amagui més el cap sota l’ala,. No continui amb el seu discurs mentider per tractar d’amagar aquesta realitat , no generi més confrontació ni divisió entre el veïnat . Tard o d’hora vosté serà presoner de les seves mentides.
Nosaltres continuarem treballant en defensa d’un habitatge digne per a tothom com reconeix l’estatut d’autonomia i la constitució española, entre altres moltes normatives de caràcter internacionals.
No defensem cap privilegi només volem viure amb dignitat .

Senyor Alcalde confíem en poder seure plegats i treballar per aconseguir solucionar els problemes d’habitatge i de pobresa de la nostra ciutat.


Badalona, 29 d’abril de 2014

domingo, 6 de abril de 2014

TENEMOS LOCAL NUEVO!!!

A partir de ahora nos podrás encontrar en el esPAHi: Plaza Ramon Berenguer III s/n (queda a la altura de Avenida Catalunya, 65)
lunes, 17 de marzo de 2014

LA PAH VISTITA TU BARRIO: BUFALÀ

El Dijous 20 de Març l'assemblea de la PAH de Badalona es trasllada al barri de Bufalà, l'assemblea la farem a la seu de la associació de veïns.El jueves 20 de Marzo la asamblea de la PAH de Badalona se traslada al barrio de Bufalà. La asamblea la haremos en la sede de la asociación de vecinos.
¿No sabes llegar? Te dejamos un mapa
No saps arribar? Et deixem un mapa
DESAHUCIO 19 DE MARZO

BBVA quiere desahuciar a una madre con dos hijos este próximo miércoles 19 de Marzo. No lo vamos a permitir.


BBVA vol desnonar a una mare amb els seus fills, no ho permetrem!!No saps com arribar? Aqui et deixem un mapa..
¿No sabes como llegar? aqui te dejamos un mapamiércoles, 12 de marzo de 2014

SENTENCIA OFELIA!!!! LOS INGRESOS A cuenta CUENTAN!!!!

RESUMEN DEL CASO OFELIA (para no juristas)

Ofelia debido a la crisis no pudo pagar las cuotas de la hipoteca a tiempo, pero iba pagando poco a poco, aunque algunos meses no pagaba la cuota completa, ella iba ingresando lo que podía. Cuando tenía tres cuotas impagadas su banco le interpuso una demanda. BBVA la demandó el 30 de marzo 2011.
En esta ocasión el juzgado actuó muy rápidamente y su caso el día 18 de Abril de 2011 ya estaba listo. En tan sólo 19 días se despachó el tema por el Juzgado, quedando solamente por efectuarse el lanzamiento.
A principios del 2013, Ofelia viene a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, en esos momentos ni siquiera tenia justicia gratuita, y una compañera de la PAH de Badalona, le insististe en que la solicite.
Cuando tubo justicia gratuita, la abogada de oficio de Ofelia interpuso un incidente extraordinario de oposición, por la existencia de nuevas cláusulas abusivas el día 14 de junio 2013. Este entrada reabre el caso y se dicta AUTO el 15 de enero 2014. y entre las cuatro cuestiones que sanciona en su parte dispositiva, hay que destacar la segunda y la tercera, que aquí os copiamos:

LA SEGUNDA .Se declara la improcedencia del presente procedimiento de ejecución hipotecaria, y su sobreseimiento.
LA TERCERA. . Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al Registro de la Propiedad para que proceda a cancelar las anotaciones que se hubieran practicado como consecuencia del presente procedimiento de ejecución.

El quid de la cuestión que todas las cantidades entregadas a cuenta, sin llegar a ser las cuotas mensuales de hipoteca , son interpretadas por la Jueza , como cantidades a cuenta , para el pago de la hipoteca, y no para la hucha del banco, como siempre este banco interpreta con "dame lo que puedas".
Según esta sentencia las cantidades a cuenta, CUENTAN y cuentan tanto como los pagos mensuales "cuotas", interés más capital.
Por lo tanto, la subasta se anula y el piso de Ofelia vuelve de momento a ser de ella, aunque BBVA, la pueda volver a denunciar, pero eso implica que el proceso judicial ha de empezar desde 0 otra vez.
SI ERES AFECTADO/A POR LA HIPOTECA , SACATE UNA COPIA Y HAZLA LLEGAR A TU ABOGADO/A.
SÍ SE PUEDE
SIN TRABAJO, SIN CASA, SIN MIEDO
PAH BADALONA
miércoles, 26 de febrero de 2014

APROVADA LA MOCIÓ PER MULTAR PISOS VUITS DELS BANCS

LA PAH de Badalona farem tot el possible

perquè aquesta moció no quedi com a paper

mullat... és més demanem a la ciutadania que

ens ajudi a denunciar els  pisos buits dels bancs.


Aquí us deixem el text aprovat:

Els Grups Municipal Socialista,.de CiU i d’ICV-EUiA a instàncies de la PAH i d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87, Municipal i de Règim Local de Catalunya, presenta, a fi de què sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper ple ordinari de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ PEL DRET A L'HABITATGE I PER FER FRONT A L'EMERGÈNCIA HABITACIONAL

L’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impossibilitat de fer front a les quotes hipotecàries o del lloguer de la seva llar.
La seva traducció social ha estat milers de desnonaments a tot l'Estat Espanyol i centenars de milers de persones que han vist vulnerat el seu dret a un habitatge digne, enfrontant-se a situacions de greu vulnerabilitat, precarietat extrema, pobresa, i exclusió social, econòmica i residencial.
Segons dades del Consell General del Poder Judicial des de 2007 i fins setembre 2013, a Catalunya s'ha arribat ja a 96.927 execucions hipotecàries i a l'Estat Espanyol a 500.000. Segons l'informe presentat pel Col·legi de Registradors de la Propietat, només durant l'any 2012, la banca va quedar-se més de 30.034 primers habitatges per impagament de crèdits hipotecaris. Això suposa 115 desnonaments d'habitatge habitual per dia hàbil. Catalunya encapçala tots els rànquings, tant d'execucions hipotecàries com de desnonaments. Segons les dades del Consell General del Poder Judicial de 2013 s'executen 45 llançaments al dia de mitjana.
Ens trobem doncs davant d'una situació d'emergència habitacional que constitueix una autèntica anomalia en el context europeu. Com denuncia l'informe Emergència Habitacional en el estado español, elaborat per l'Observatori DESC (Drets Econòmics, Socials i Culturals) , aquesta situació es veu agreujada pel fet que Catalunya és un dels països europeus amb més habitatges buits, igual que l'estat espanyol. En el conjunt de l'estat, fins al 13,7% del parc total - 3 milions i mig de pisos segons el darrer cens estatal d'habitatge de 2011 - i amb un parc social d'habitatge clarament insuficient - menys d'un 2% de l'habitatge existent -. Les administracions locals, infradotades de recursos, són les que reben en primera instància el impacte social d' aquesta situació, en tant que les més properes a la ciutadania.
El context descrit i la situació d’emergència en que es troba gran part de la població s'està traduint també en un significatiu augment de les ocupacions d'habitatges als municipis. Una forma d'accés a l'habitatge que augmenta el grau de vulnerabilitat social dels qui es veuen abocats a recorre-hi.
La manca de recursos de les administracions locals per fer front a la problemàtica contrasta amb els milers de pisos en desús que acumulen les entitats financeres i les seves immobiliàries, actors principals i part responsable de la bombolla immobiliària. Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es mantenen buits ja sigui a l'espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d'habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l'article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat, i vulnerant l'article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans sobre el dret a l'habitatge o l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que en el seu article 26 que fa referència al Dret a l'Habitatge.
Gran part d'aquestes entitats financeres han estat, d'una manera o altra, rescatades amb diners públics. Algunes directament gestionades pel govern de l'Estat a través del Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), i del traspàs d'actius al anomenat "banc dolent", la Societat de Gestió d'Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB). Paradoxalment, però, la forta inversió pública no ha anat destinada a cobrir les necessitats de la ciutadania i els ajuts milionaris a la banca, molts d'ells a fons perdut, no han implicat cap contrapartida social.
La situació descrita requereix actuacions per part de l'administració que possibilitin l'accés a l'habitatge de tots aquells ciutadans que se'n veuen exclosos, acomplint el mandat constitucional de l'article 47 de la CE o l'article 26 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, que fa referència al Dret així com l'article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics Socials i Culturals (PIDESC).
Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l'habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l'habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s'escau, l'ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l'abast de l'administració per donar resposta a la vulneració del dret.
Davant els intents del govern espanyol de buidar de competències les administracions locals, cal que els ajuntaments defensin l'autonomia municipal satisfent les necessitats habitacionals de la població. És en aquest context que algunes corporacions, com ara Terrassa, havent esgotat les mesures de foment per facilitar l'ocupació dels pisos buits en poder de les entitats financeres, han iniciat procediments sancionadors.
L'article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya (LDHC) estableix com a utilització anòmala d'un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada. Així mateix, en el seu punt tercer, disposa que en aquests supòsits l'administració competent haurà d'obrir un expedient administratiu per realitzar els actes d'instrucció necessaris per determinar, conèixer i comprovar els fets sobre els que haurà de dictar una resolució.
L'article 42 del mateix text legislatiu enumera diverses mesures que les administracions han d'adoptar per a evitar la desocupació permanent dels immobles. Tals com: l'aprovació de programes d'inspecció; la facilitació de garanties als propietaris d'immobles buits sobre el cobrament de les rendes i la reparació de desperfectes; el impuls de polítiques de foment de la rehabilitació d'habitatges en mal estat; la possibilitat de cedir els immobles a l'Administració Pública per que els gestioni en règim de lloguer; i l'adopció de mesures de caràcter fiscal, tant de foment com penalitzadores.
Alhora, l'article 123.1.h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir l'habitatge desocupat un cop l'administració hagi adoptat les mesures de foment contemplades al precepte 42. Segons els articles 118.1 i 131 del mateix text normatiu, aquesta actuació pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000 euros. Cal destacar que d'acord amb el que estableix l'article 119 de la LDHC, les quantitats obtingudes s'hauran de destinar al finançament de polítiques públiques destinades a garantir el dret a l'habitatge.
Finalment, l'article 3 del Codi Civil, estableix que les normes s'han d'interpretar d'acord al context i a la realitat social en què s'apliquen. Un context, caracteritzat per una situació d'emergència habitacional.

Per tot això i donats els antecedents descrits, els grups que subscriuen la moció proposen, a instància de la PAH, l’aprovació dels següents acords per part del Ple Municipal:
ACORDS:

MOCIÓ HABITATGE – ACORDS:

Primer.- Manifestar el compromís de l'Ajuntament de Badalona amb els seus ciutadans i en concret amb el problema d'accés a l'habitatge de molts d'ells, per a això s'emprendran les corresponents mesures municipals en funció de la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta declaració, amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a aquesta situació d'emergència habitacional.

Segon.- Requerir a la SAREB, entitats financeres i altres grans empreses, perquè a través de l'Oficina Local d'Habitatge proporcionin habitatge social a preus assequibles en el municipi i informin del nombre d'habitatges buits dels quals disposen.

Tercer. – En funció dels resultats del punt anterior, elaborar i aprovar programes d'inspecció amb la finalitat de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, començant pels que són propietat d'entitats financeres i altres grans empreses.

Quart. - Instruir procediments administratius contradictoris on es determinin, coneguin i comprovin els fets, una vegada detectada la desocupació.
Aquests procediments hauran d'acabar amb una resolució que declari si s'està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d'una utilització anòmala de l'habitatge, d'acord amb el que estableix l'article 41 de la LDHC. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en la seva actuació en un termini concret, tot informant de les activitats de foment que està duent a terme l'Administració per facilitar-li la finalització d'aquesta situació.

Cinquè. – Imposar fins a 3 multes coercitives que poden arribar als 100.000 euros, tal com determina l'article 113.1 de la Llei 18/2007, previ advertiment, si transcorregut el termini fixat no s'ha produït l'ocupació de l'immoble.

Sisè.- Iniciar un procediment sancionador per infracció molt greu en cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge una vegada esgotat el termini atorgat per corregir la situació, tal com preveu l'article 123.1.h de la LDHC.

Setè.- Instar al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit amb la mateixa finalitat, dins del marc de les seves competències.

Vuitè.- Previ requeriment, i una vegada que el departament, entitat o organisme corresponent l'hagi facilitat, el Govern Municipal farà arribar als Grups Municipals i a la resta de representants del Consell Municipal d'Habitatge, la següent informació:

A) Nombre d'habitatges buits HPO, titularitat de la Generalitat, en el municipi de Badalona, en règim de lloguer.
B) Nombre d'habitatges buits HPO, titularitat de la Generalitat, en el municipi de Badalona, en règim de compra.
C) Nombre d'habitatges buits HPO de titularitat municipal o propietat d’ ENGESTUR,S. A. en règim de lloguer.
D) Nombre d'habitatges buits HPO de titularitat municipal o propietat d’ ENGESTUR,S. A. en règim de compra.
E) Nombre d'habitatges buits en mans de la SAREB en el municipi de Badalona.
F) Nombre d'habitatges buits en mans d'entitats bancàries en el municipi.
G) Nombre de famílies amb un procediment judicial de desnonament al municipi.
H) Nombre de demandants d’habitatge, registrats al municipi, provinents d’un procediment d’execució hipotecària.
I) Nombre de demandants d’habitatge, registrats al municipi, provinents d’un procediment de desnonament (lloguer).
J) Nombre de sol·licitants d’habitatge protegit al municipi.
K) Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2012.
L) Nombre d’ajuts per habitatge sol·licitats al municipi durant l’any 2013.
M) Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge (lloguer,etc.) que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2012.
N) Nombre d’ajuts econòmics per l’habitatge (lloguer,etc.) que ha concedit l’Ajuntament durant l’any 2013.
O) Quantitat económica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2012, al municipi.
P) Quantitat económica destinada als ajuts per l’habitatge durant l’any 2013, al municipi.
Q) En cas que hi hagi un servei de mediació, nombre de casos de desnonaments negociats amb les entitats amb finalitat de reallotjament i nombre de casos resolts favorablement.
R) Quantes persones han fet una sol·licitud d’habitatge de lloguer assequible provinent d’un Conveni subscrit entre l’Ajuntament i una Entitat bancària?
S) Quantes persones, que compleixen els requisist, hi ha apuntades a la Llista-Registre Única de sol·licitants de l’OLH?
T) Quants expedients baremats, del Registre Baremat de Sol·licitants, s’han dirigit als Serveis Socials perquè es fes l’Informe de Valoració Social?
U) Quantes propostes de sol·licitants d’habitatges s’han fet arribar, des de la Mesa de Valoració, a les entitats bancàries titulats dels habitatges?
V) Quants contractes d’arrendament s’han formalitzat entre els propietaris (entitats bancàries) i els sol·licitants d’habitatges proposats des de la Mesa de Valoració?

Nové. Transmetre aquesta declaració perquè en prenguin coneixement i adhesió a les entitats municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca de Badalona, al Consell de l'Habitatge de Badalona, a la Federació d’associacions de Veïns de Badalona i a les associacions veïnals del municipi.

Badalona, 25 de febrer de 2014
miércoles, 19 de febrero de 2014

Nova campanya de Km 0, de proximitat de les PAH

Nova campanya de Km 0, 

de proximitat de les PAH


Fa més d’un any i quatre mesos que les PAHs de Catalunya vam iniciar una negociació col·lectiva amb CX. Sempre ens hem vist obligades a fer pressió social perquè ens volen deixar al carrer i amb un deute inassumible. Una vegada rere l’altra hem aturat les accions per acords aconseguits, i una vegada rere l’altre CX els ha incomplert i hem hagut de tornar a sortir al carrer a reclamar els nostres drets.

El passat 23 de gener vam fer una acció col·lectiva que ens va portar a una taula de negociació amb la nova directiva de Riscos de Persones Físiques. Vam arribar a uns acords que semblaven positius, però que  ja han incomplert el més senzill, donar per escrit el que vam acordar les dues parts. Tant CX com les PAHs". Vam tenir una segona reunió on havíem de tancar acords d’altres punts que van quedar sense resoldre, i les propostes que van portar per part de l'entitat, eren senzillament ridícules. El dimarts 18 de febrer teníem una altra reunió, però com ja vam comunicar el passat 6 de febrer, per a les PAHs les reunions no són un passatemps, sinó que han de servir per arribar a acords i sobretot que aquests es compleixin.

La precària situació en que ens trobem moltes famílies que formem part de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca ens obliga, per la pèrdua de la feina, a no poder fer front a les quotes hipotecaries, rebuts diversos i altres despeses de primeríssima necessitat. Aquesta precarietat es veu agreujada amb el patiment afegit per la amenaça continuada del desnonament. Veiem com CX des d'una posició de prevalença tot i haver estat rescatada amb diner public, més enllà de valorar criteris solidaris amb els més febles, intenta lucrar-se volent treure'n profit i deixant les famílies endeutades de per vida, mostrant-se inflexible davant casos de manifesta injustícia, com és el drama de deixar al carrer a gent gran i menors, tot i la quantitat d'habitatges buits que acumula aquesta entitat. El comportament injust i insolidari per part de les entitats financeres, avoca a la ciutadania a un futur molt incert.

Donada la situació de permanent incompliment dels acords per part de CX, les PAHs de Catalunya hem decidit no assistir a la reunió del 18 de febrer. Fem pública una nova campanya, la del Km 0, la de la proximitat, però no la de CX, sinó la de les PAHs. Tornarem al Km 0, es a dir, allà on es van signar les hipoteques, a les oficines.

Aquesta campanya consistirà en accions de pressió indefinides a les oficines de CX fins:

 1. Que CX ens doni per escrit, firmat i segellat pel seu president, els acords als que vam arribar el dia 23 de gener.
 2. Que CX ens doni per escrit, firmada i segellada la proposta que tenen pels punts pendents d’acord que ja vam discutir el 6 de febrer.
 3. Que aquests acords es materialitzin en forma de resultats, és a dir, que a les nostres assemblees detectem un canvi substancial en el nombre de dacions, condonacions, quitances i lloguers socials firmats.

CX ha d’entendre que estem fartes de falses promeses, que ja no ens creiem la seva paraula, així doncs no només demanem aquests documents per poder tornar a seure a una taula, sinó que els resultats s’hauran de veure confirmats per que les nostres assemblees decideixin aturar les accions.

Les nostres demandes estan sobre la seva taula. Ara, cridem a tota la ciutadania a que ens doni suport a les convocatòries que farem pròximament de la nova campanya Km 0, de proximitat de les PAHs de Catalunya a CX.

#Km0PAHvsCX

jueves, 6 de febrero de 2014

CARTA PÚBLICA A CATALUNYA CAIXA (CX)


Carta pública a CX


El passat 23 de gener les PAHs de Catalunya vam iniciar una acció indefinida a CX per la falta de solucions als més de 700 casos presentats. Estem fartes de promeses que no es compleixen.

Vam acordar molts punts i vam valorar que era positiu donar un temps raonable per veure si era cert. A més ens va semblar que la nova directora de Riscos tenia intenció de treballar per solucionar els casos.

Un primer acord i senzill era que CX signes i segelles els acords. Encara no ens ho han fet arribar i ens amenacen permanentment amb trencar negociacions. Els recordem dos coses:


· Suspendre les accions vol dir suspendre les accions col·lectives de més de 60 PAHs en un mateix dia i també les de la resta de l’ Estat. Però en cap cas vol dir suspendre accions individuals de casos estancats, sense una solució o amb enganys de per mig. 


· Les PAHs no tenim por a que es trenquin les negociacions, doncs si es trenquen vol dir que CX no està complint amb els acords. I nosaltres no tenim por a sortir al carrer i exercir els nostres drets.
Per altra banda, ens amenacen amb no reunir-nos el 18. Per nosaltres les reunions no son un passatemps, han de servir per arribar a acords i que aquests es compleixin. Si no son útils, com de moment sembla ser, serem nosaltres les que no anirem a la reunió del 18.

També recordem que les interlocutores de les PAHs que es reuneixen amb CX no son “jefes” ni decideixen res. Som transmissors de les demandes i el malestar de les nostres assemblees, i traslladem els acords a aquestes. Si les assemblees no veuen els resultats, son elles les que sobiranament decideixen si es útil continuar amb les negociacions o hem de sortir al carrer un altre cop.

Per això, demanem a CX que recapaciti i que comenci demostrar que els acords presos son reals. De no ser així, nosaltres, com sempre, serem conseqüents.

PAH's Catalanes.martes, 4 de febrero de 2014

LA PAH VIENE A TU BARRIO!!!

El primer jueves de mes la PAH traslada su asamblea a un barrio de Badalona.
El jueves 6 de Febrero estaremos en Sant Crist de Can Cabanyes
El jueves 6 de marzo nos reuniremos en Bufalà.
El jueves 3 de Abril nuestra asamblea se hará en Lloreda.
NO PUEDES FALTAR!!!!

lunes, 27 de enero de 2014

MOCIÓ PISOS BUITS

NOTA DE PREMSA
La PAH de Badalona ens hem reunit amb els grups municipals i els hem presentat la nostra proposta de moció sobre mesures per a ampliar el parc d’habitatge de lloguer social provinent d’immobles buits HPO de titularitat de la Generalitat, de la SAREB o d’entitats bancàries.
L’article 123.1h de la LDHC tipifica com a infracció molt greu en matèria de qualitat del parc immobiliari mantenir habitatge desocupat, la qual cosa pot ser sancionada amb multes de fins a 900.000€.
Per això amb la nostra moció instaven al Govern de l’Ajuntament a endegar mesures en base a la legalitat i competències existents amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge a tothom.


Després de les reunions, hem aconseguit que es retires la moció que havia presentat un dels grups i ara intentarem que tant el govern com l’oposició es reuneixen amb nosaltres per, tots junts, elaborar una moció que respecti el contingut de la moció de la PAH de Badalona i així aconseguir que a la nostra ciutat ningú es quedi al carrer.

Igualment, convoquem a totes i tots a participar al ple de demà, volem que ens enscoltin i que al proper ple es presenti la nostra moció.


Badalona, 27 de gener de 2014

domingo, 26 de enero de 2014

AGENDA ANUAL PER LES REUNIONS DELS GNC

Recordem que és obligatòria l'assistència per aquelles que volguin que el seu cas estigui en negociacions col·lectives de Badalona.
Les reunions seran sempre els dilluns i començaran a les 16h.
UGT: Plaça Mag Li Chang  (Badalona)
CCOO: c/Font i Escolà, 6-10 (Badalona)


lunes, 20 de enero de 2014

DEU

DEU
Són deu, i no em refereixo al Déu celestial, sinó al nombre de mocions.
Deu són les mocions que s’han presentat al Ple del nostre Ajuntament per abordar i intentar solucionar el greu problema de l’habitatge a la nostra ciutat. Des de propostes com la de modificar la Llei Hipotecària per evitar els desnonaments, demanar als bancs que apliquin moratòries, que l’Ajuntament incrementi les ajudes per a lloguer, la creació d’oficines de mediació entre entitats financeres i afectats per les hipoteques, la paralització de desnonaments, demanar la dació en pagament... Moltes d’aquestes mocions s’han aprovat; algunes, no només per l’oposició sinó també per tots els grups municipals, inclòs el govern.
Ara bé, què ha fet el nostre govern amb aquests acords i compromisos?
Proposo a tots els que es trobin amb problemes perquè no poden pagar la hipoteca o no poden pagar el lloguer; als que han aconseguit, gràcies a la PAH, la dació en pagament i la condonació del deute amb el banc; als que no poden pagar els rebuts de la llum, el gas, l’aigua... que passin per l’Ajuntament. Si aconsegueixen ser atesos (i no és culpa dels treballadors i treballadores que fan més del que poden), el més fàcil és que els derivin a un altre despatx. Encara que sigui el que els ha d’atendre, el més que possible és que els donin hora per a un altre dia.
A Badalona hi ha tot tipus de serveis: el SOD, el SIJ, Ofideute, Habitatge, S. Socials... Cadascun té una funció i, encara que la problemàtica sigui comuna a tots ells, no hi ha cap coordinació entre ells. És més, els responsables polítics són diferents. Conclusió: és gràcies a la diligència i el compromís dels treballadors i treballadores que es resolem alguns dels molts problemes existents a Badalona.

L’alcalde Garcia Albiol (PP), malgrat els acords del Ple municipal, ni té interès ni vol solucionar cap dels problemes. Com el seu cap i president del govern espanyol, fa com si les coses no anés amb ells i no tingué cap responsabilitat. Això sí, no té cap vergonya d’atribuir-se els bons resultats de les accions de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH).
Ara la PAH ha demanat una reunió urgent amb tots els grups municipals i també amb el govern. Tenen previst presentar una nova moció que, entre altres coses, demana “actuacions per part del Govern local que possibilitin l’accés a l’habitatge digne de tots aquells ciutadans que se’n veuen exclosos” ja que , segon estableix l’article 41 de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya, la funció principal de l’habitatge ha de ser l’ocupació i considera “ com a utilització anòmala d’un habitatge la seva desocupació permanent i injustificada”. Per això, la PAH també demana imposar multes a les entitats financeres propietàries d’habitatges buits. En definitiva, la PAH vol que no hi hagi “cases sense gent i gent sense casa”.


Pedro Jesús Fernández

martes, 14 de enero de 2014

16 de ENERO VAMOS DE EXCURSIÓN!!!!!

La Pah de Badalona el jueves 16 de Enero os invita a una de sus magníficas visitas culturales por nuestra ciudad.
Día: JUEVES 16 de Enero de 2014
HORA: 10h
SALIDA: c/Marina, 63 BADALONA (sede FAVB , cerca del metro Pompeu Fabra)
No puedes faltar!!!!